Jana Šavelová – je certfikovaný prekladateľ a tlmočník, zapísaný  v Zozname prekladateľov a tlmočníkov na MS SR. Zároveň je odborný garant pre agentúru Interpret. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie v anglickom jazyku.