Úradné preklady

Spoľahlivý úradný preklad do angličtiny, nemčiny a ďalších jazykov

Úradný preklad aj s pečaťou vám zabezpečí certifikovaný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.

Potrebujete si dať preložiť dokumenty, ktoré od vás vyžadujú úrady? Radi vám s tým pomôžeme, aby ste s tým nemali zbytočné opletačky.