Preklady

Naozaj špičkové prekladateľské služby – preklady do angličtiny, nemčiny a mnohých ďalších jazykov

Ak chcete naozaj dobré preklady, na ktorých bude vidieť, že ich prekladal človek a nie stroj, už nemusíte ďalej hľadať. Agentúra Interpret má dlhoročné skúsenosti s prekladateľskými službami. Máme pod sebou 40 prekladateľov, ktorí vám poskytnú vysoko kvalifikovaný preklad do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a viac ako ďalších 30 jazykov.

Aké prekladateľské služby potrebujete dnes?

Úradné preklady

Úradný preklad aj s pečaťou vám zabezpečí certifikovaný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.

Preklady odborných textov

Právo

Ekonómia

Technické preklady

Európska administratíva

Obchodná korešpondencia a pod

Preklady dokladov

Zakladateľské listiny spoločností

Výpisy z obchodného registra

Živnostenské listy

Rodné listy

Diplomy

Vysvedčenia a pod.

Súdny preklad

Preklad s pečaťou certifikovaného prekladateľa zapísaného v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.

Potrebujete si byť istý, že váš súdny preklad bude bezchybný a nepriestrelný?

Preklad jednoduchých textov

Texty na web

Návody na použitie

Jedálne lístky

Dokumenty a pod.

Naše prekladateľské služby najčastejšie využívajú ľudia, keď chcú preložiť texty

Z angličtiny do slovenčiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny

Z nemčiny do slovenčiny, angličtiny

Zo slovenčiny do angličtiny nemčiny, maďarčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny, češtiny

Ale je toho viac. Vieme zabezpečiť preklady vo viac ako 35 jazykoch.

Chcete si objednať naše prekladateľské služby, alebo máte nejaké špecifické požiadavky?

Stačí nás kontaktovať