Súdne preklady

Kvalitný súdny preklad s pečaťou certifikovaného prekladateľa zapísaného v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v angličtine, nemčine ako aj iných jazykoch

Náš certifikovaný súdny prekladateľ vám zabezpečí súdny preklad aj s okrúhlou pečiatkou.

Vyžadujú od vás súdny preklad? Ten je špeciálnou kategóriou prekladov a nemali by ste ho zveriť akémukoľvek prekladateľovi. Najčastejšie ho požadujú na úradoch, veľvyslanectvách či iných štátnych inštitúciách. Taktiež ho môžu vykonávať len určitý certifikovaní prekladatelia. Nechajte to preto na nás. Zárukou kvality sú naši certifikovaní súdni prekladatelia, ktorí vám zabezpečia zviazaný súdny preklad aj s pečiatkou.