Archives

More

Jana Šavelová

Jana Šavelová – je certfikovaný prekladateľ a tlmočník, zapísaný v Zozname prekladateľov a tlmočníkov na MS SR. Zároveň je odborný garant pre agentúru Interpret. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie v anglickom jazyku.

More

Otakar Šavel

Otakar Šavel má na starosti organizovanie prekladateľov a koordináciu prekladateľských projektov. Za sebou má viac ako 20 ročné manažérske skúsenosti, takže váš preklad sa k vám dostane v požadovanej kvalite a v čas.