Team

Otakar Šavel

Otakar Šavel –  CEO,  manages translations and interpreting services, coordinator, twenty years´ experience in managing  translation projects – you will get your translation in prime quality and on  time.

Otakar Šavel –  CEO,  manages translations and interpreting services, coordinator, twenty years´ experience in managing  translation projects – you will get your translation in prime quality and on  time.

Otakar Šavel

Otakar Šavel má na starosti organizovanie prekladateľov a koordináciu prekladateľských projektov. Za sebou má viac ako 20 ročné manažérske skúsenosti, takže váš preklad sa vám dostane v požadovanej kvalite a v čas.

Otakar Šavel –  CEO,  manages translations and interpreting services, coordinator, twenty years´ experience in managing  translation projects – you will get your translation in prime quality and on  time.