Team

Jana Šavelová

Jana Šavelová – certified translator and interpreter registered in the List of Experts, Translators and Interpreters as well as the professional guarantor of the INTERPRET Agency. She specialises in translations and interpreting from Slovak into English and vice versa.

Jana Šavelová – certified translator and interpreter registered in the List of Experts, Translators and Interpreters as well as the professional guarantor of the INTERPRET Agency. She specialises in translations and interpreting from Slovak into English and vice versa.

Jana Šavelová

Jana Šavelová – je certfikovaný prekladateľ a tlmočník, zapísaný v Zozname prekladateľov a tlmočníkov na MS SR. Zároveň je odborný garant pre agentúru Interpret. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie v anglickom jazyku.

Jana Šavelová – je certfikovaný prekladateľ a tlmočník, zapísaný  v Zozname prekladateľov a tlmočníkov na MS SR. Zároveň je odborný garant pre agentúru Interpret. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie v anglickom jazyku.