Archives

More

Otakar Šavel

Otakar Šavel –  CEO,  manages translations and interpreting services, coordinator, twenty years´ experience in managing  translation projects – you will get your translation in prime quality and on  time.

More

Jana Šavelová

Jana Šavelová – certified translator and interpreter registered in the List of Experts, Translators and Interpreters as well as the professional guarantor of the INTERPRET Agency. She specialises in translations and interpreting from Slovak into English and vice versa.

More

Jana Šavelová

Jana Šavelová – je certfikovaný prekladateľ a tlmočník, zapísaný v Zozname prekladateľov a tlmočníkov na MS SR. Zároveň je odborný garant pre agentúru Interpret. Špecializuje sa na preklady a tlmočenie v anglickom jazyku.

More

Otakar Šavel

Otakar Šavel má na starosti organizovanie prekladateľov a koordináciu prekladateľských projektov. Za sebou má viac ako 20 ročné manažérske skúsenosti, takže váš preklad sa vám dostane v požadovanej kvalite a v čas.